„Хага срещу Корона“

Знаем правилата. Но е трудно да ги спазваме. Затова все повече хора се разболяват от коронавирус. Това носи последствия за болниците, здравните заведения и за вас. Представете си какво ще се случи. Кафенета и ресторанти ще затворят, ще е по-трудно да се спортува и хората ще загубят работните си места. Трябва да променим начина си на поведение. Как да го направите?

  • Стойте на 1,5 метра разстояние

  • Не се ръкувайте

Не се ръкувайте

Можете да ни помогнете срещу коронавируса, като давате добър пример. Постарайте се да не се разболеете от вируса. И се постарайте да не го предадете на останалите. Как? Като спазвате правилата. Другото ще последва. Правете това!

Moska

“I stay at home and get tested because I have complains. I order groceries online or my neighbor helps me.”

Barry, GGD doctor

“Let yourself be tested, your turn will be soon.”

Vincent, student

“I’m going to hang out with my friends. That’s how I do it. ”

Добър пример…

Карим, Петра, Хасан, Нанси и Дуан дават добър пример. Правете това по време на коронавируса. Дайте и вие добър пример. Затова се включете и покажете на всички какво трябва да правят. Разпределете плакатите, закачете ги из квартала си и споделете в социалните медии как се прави. Бъдете добър модел за подражание. #xагасрещуКорона

Как да го направите?

  • Основни правила

  • На открито

  • Спорт

   

  • Вкъщи

  • Училища и образование

  • Карантина