Posters

Deel de posters, hang ze op in jouw buurt en laat op jouw social media zien hoe jij het doet. Goed voorbeeld doet goed volgen. #denhaagtegencorona